Resultaten

Het project ‘Geleen kraakt Geleen’ heeft geleid tot drie eindproducten:
een beeldessay, een ontwikkelstrategie en een maquette.

  • Het beeldessay – ‘De oogst’ bevat de verslaglegging van de interactieve werksessies die wij digitaal hebben georganiseerd. Verdeeld over 10 sessies heeft een dertigtal Geleners de kans gegrepen om hun eigen binnenstad ’te kraken’ met behulp van onze publieksvriendelijke maquette. In dit document wordt verder ingezoomd op concrete centrumlocaties waar kansen of knelpunten liggen. Aan de hand van vier thema’s nemen wij u mee door de verhalen van de Geleners. Wat zien zij?

  • In de ontwikkelstrategie – ‘De strategie’ wordt de stap gezet van ideeën naar uitvoering. Met welke plannen kan je morgen aan de slag gaan? Wat vraagt verdere verkenning? En wie brengt de bal aan het rollen? Deze en andere vragen worden in twee stappen beantwoord:
    1. Hoe maken we de haalbaarheid van het vrijmoedige voorstel aannemelijk?
    2. Kan het vrijmoedige voorstel in Geleen in de praktijk worden gebracht?

  • De publieksvriendelijke maquette, welke is gebruikt tijdens de interactieve werksessies, is nu te bewonderen in het centrum van Geleen! U vindt onze maquette in de etalage van het leegstaande winkelpand aan Salmstraat 39.